olorun 1930 song lyrics

olorun 1930 song lyrics
olorun 1930 song lyrics

Olorun Baba Lola
Emi man rise owo re
Olorun Baba Jide
Emi Man rise Owo re
Olorun 1930
Lese Kese niwo seyanu

Emi ti aye mimimi
ti Olorun oje kowo
oyen jo fun Baba