Obim Wu So Anuri by Oge Radiant Lyrics

Obim Wu So Anuri by Oge Radiant Lyrics

Obim wu so anuri
I to Chineke nna
Obim wu so anuri
I jaya nma ruo’ge ebighebi (2x)

Ezigbo ezi n’ulo
K’oyenren m’o
Umu di nma
K’ojiri cho ya nma

O goziela m’o
A ga ma jaya nma ebighebi
O goziela m’o
Onye ker’uwa

Goziela m’o
Obim wu so anuri
I jaya nma ruo’ge ebighebi

Obim wu so anuri
I to Chineke nna
Obim wu so anuri
I jaya nma ruo’ge ebighebi (2x)

Cho ya, n’iga chota ya
Kpo ya, n’oga za gi
Mgbe nkporo gi za m’o
Onye nwem I ne me rem nma

Obim wu so anuri (4x)
I jaya nma ruo’ge ebighebi

Obim wu so anuri
I to Chineke nna
Obim wu so anuri
I jaya nma ruo’ge ebighebi

N’ihi mu ka Jisos ji ri wuo
O kwafuru obara I gbaputa m’o
Mgbe Jisos ga bia
Anyi ge yi ri uwe ocha

Anyi na nde nmuo ozi
Ga n’eti Aleluya yen gi
Obi wu so anuri
A ga ma ja gi nma ebighebi

Obim wu so anuri (4x)
I jaya nma ruo’ge ebighebi

Obim wu so anuri
I to Chineke nna
Obim wu so anuri
I jaya nma ruo’ge ebighebi (2x)

Obi na som
Ka nmanu anu
Obi na som
Ka nmanu anu

You’re so sweet Jesus
Ka nmanu anu
I love you dearly
Ka nmanu anu

Obi na som o
Ka nmanu anu
Sweeter than honey
Ka nmanu anu

Obim wu so anuri
I jaya nma ruo’ge ebighebi

Obi na som
Ka nmanu anu
Obi na som
Ka nmanu anu

I love You Jesus
Ka nmanu anu
I love You Jesus

Ka nmanu anu
Obi na som o
Ka nmanu anu

Sweeter than honey
Ka nmanu an
Obim wu so anur
I jaya nma ruo’ge ebigheb

Obim wu so anu
I jaya nma ruo’ge ebigheb
Obim wu so anu
I jaya nma ruo’ge ebigheb

Obim wu so anu
I jaya nma ruo’ge ebigheb
Obim wu so anu
I jaya nma ruo’ge ebighebi…riiriiriiri

Obim wu so anuri
I to Chineke nna
Obim wu so anuri
I jaya nma ruo’ge ebighebi (2x)

Ezigbo ezi n’ulo
K’oyenren m’o
Umu di nma
K’ojiri cho ya nma

O goziela m’o
A ga ma jaya nma ebighebi
O goziela m’o
Onye ker’uwa

Goziela m’o
Obim wu so anuri
I jaya nma ruo’ge ebighebi

Obim wu so anuri
I to Chineke nna
Obim wu so anuri
I jaya nma ruo’ge ebighebi (2x)

Cho ya, n’iga chota ya
Kpo ya, n’oga za gi
Mgbe nkporo gi za m’o
Onye nwem I ne me rem nma

Obim wu so anuri (4x)
I jaya nma ruo’ge ebighebi

Obim wu so anuri
I to Chineke nna
Obim wu so anuri
I jaya nma ruo’ge ebighebi

N’ihi mu ka Jisos ji ri wuo
O kwafuru obara I gbaputa m’o
Mgbe Jisos ga bia
Anyi ge yi ri uwe ocha

Anyi na nde nmuo ozi
Ga n’eti Aleluya yen gi
Obi wu so anuri
A ga ma ja gi nma ebighebi

Obim wu so anuri (4x)
I jaya nma ruo’ge ebighebi

Obim wu so anuri
I to Chineke nna
Obim wu so anuri
I jaya nma ruo’ge ebighebi (2x)

Obi na som
Ka nmanu anu
Obi na som
Ka nmanu anu

You’re so sweet Jesus
Ka nmanu anu
I love you dearly
Ka nmanu anu

Obi na som o
Ka nmanu anu
Sweeter than honey
Ka nmanu anu

Obim wu so anuri
I jaya nma ruo’ge ebighebi

Obi na som
Ka nmanu anu
Obi na som
Ka nmanu anu

I love You Jesus
Ka nmanu anu
I love You Jesus

Ka nmanu anu
Obi na som o
Ka nmanu anu

Sweeter than honey
Ka nmanu an
Obim wu so anur
I jaya nma ruo’ge ebigheb

Obim wu so anu
I jaya nma ruo’ge ebigheb
Obim wu so anu
I jaya nma ruo’ge ebigheb

Obim wu so anu
I jaya nma ruo’ge ebigheb
Obim wu so anu
I jaya nma ruo’ge ebighebi…riiriiriiriiiu