Jesu mi o iwo lologo didan lyrics

jesu mi o iwo lologo didan lyrics
jesu mi o iwo lologo didan lyrics

JESU OLOGO DIDAN by Daystar Choir

Jesu yi o
Iwo lo logo
lo logo, lo logo
logo logo logo
logo lo ogoogo
logo logo lo logo didan
Iwo lo logo didan
Iwo lo logo julo

Chorus:
Jesu yi o
Jesu yi o
Iwo lo logo didan
Iwo lo logo didan
Iwo lo logo julo

Olorun mimo, Olorun mimo
Olorun mimo, Olorun funfun
Olorun Baba, Olorun ela
Oninu funfun, oniwa funfun
Edumare rere lao ma pe e
Ofi iru sowo omo osi
Goldu sowo omo re otun

Chorus
Jesu loba lori aye o
Jesu loba lori aye
Iku o ma lagbara biti re
Arun o ma lagbara biti re
Jesu o
eh Jesu loba lori aye
Jesu yi

Chorus

Call: Lododo dajudaju Res: Lododo dajudaju

Call: Lododo dajudaju Res: Lododo dajudaju
Call: Moni lododo dajudaju Res: Lododo dajudaju
Call: Anu re yio si wa titi ayeraye o Res: Lododo dajudaju
Call: Ife re yio si wa titi aye Res: Lododo dajudaju
Call: Ibukun re yio si wa titi aye Res: Lododo dajudaju
Call: Moni lododo dododo daju Res: Lododo dajudaju

Call: Lododo dajudaju Res: Lododo dajudaju
Call: Anu re yio si wa titi aye Res: Lododo dajudaju
Call: Anu re yio si wa titi aye Res: Lododo dajudaju

Call: Oun ani lan gbe laruge Res: Oun ani lan gbe laruge

Egbe egbe
Call: Oun ani lan gbe laruge Res: Oun ani lan gbe laruge
Call: Eba mi gbe Jesu yi laruge Res: Oun ani lan gbe laruge
Call: Eba mi gbe Jesu yi laruge Res: Oun ani lan gbe laruge

Call: Moni ijo kin ba jo fun baba Res: Ara kin ba da/3x
Call: Ijo kin ba jo fun baba Res: Ara kin ba da/3x

Call: Oya o/3x, omo Jesu oya kajo yo Res: Oya o/3x, omo Jesu oya kajo yo
Call: Mo loya o, oya o, Res: Oya o/3x, omo Jesu oya kajo yo
omo Jesu oya kajo yo
Call: Moni omo Jesu oya kajo yo Res: Omo Jesu oya kajo yo
Call: Omo Jesu oya kajo yo Res: Omo Jesu oya kajo yo

Oh come let us adore Him
Oh come let us adore Him
Oh come let us adore Him
Christ the Lord

For He alone is worthy
For He alone is worthy
For He alone is worthy
Christ the Lord

Call: Moni ki lanfoba pe Res: Oba o, Oba alase, Oba
Call: Ki lanfoba pe Res: Oba o, Oba alase, Oba

For He alone is worthy
For He alone is worthy
For He alone is worthy
Christ the Lord

For He alone is worthy
For He alone is worthy
For He alone is worthy
Christ the Lord