LYRICS

Mbomi yonli wo nsê
Niyan bomi yo li wo nsei
Janvouai mon ami hê
Nzun sa yê mi yoo
Kan kle mi ooh ooh
Sê sa san nti man pka
Kan kle mi ooh ooh
Asiê sou ame nty kun
A me man ye di anounhanze ye be wan be klé mi yalê sou nge mien
Ytchi tchiê be

Sa chuchote un peu partout
Les on dit ont pris Le dessus
Ca murmure par ci par la
Mathey si Mathey caaa
Mbomi yonli wo nsê
Niyan bomi yo li wo nsei
Janvouai mon ami hê
Nzun sa yê mi yoo
Kan kle mi ooh ooh
Sê sa san nti man pka
Kan kle mi ooh ooh
Asiê sou ame nty kun
A me man ye di anounhanze ye be wan be klé mi yalê sou nge mien
Ytchi tchiê be

Sa chuchote un peu partout
Les on dit ont pris Le dessus
Ca murmure par ci par la
Mathey si Mathey caaa
Mon tchê nga mon yê mi lie
A si man ké or ti man pka
Ililé la fille très fière heee
Et tu pensses que tu as gagné

Ame yakiii ooo
Ame yakiii ooo
Ame yakiii
Ame yakiii ooo
Ame yakiii ooo
Ame yakiii

N’suman man saki ndè mi ooh
Le renard passe passe
Chacun a son tour
Le bonheur se trouve partout
Pas seulement dans Le pre
Le renard passe passe
Chacun a son tour
Le bonheur se trouve partout
Pas seulement dans Le pre

Ame yatchi ooo
Ame yakiii ooo
Ame yakiii ooo
Ame yakiii ooo
Ame yakiii ooo
Ame yakiii ooo
Ame yakiii ooo
Ame yakiii ooo
Ame yakiii ooo
Ame yakiii ooo
Ame yakiii ooo
Ame yakiii ooo
Ame yakiii ooo
Ame yakiii ooo
Ame yakiii ooo
Ame yakiii ooo
Ame yakiii ooo
Ame yakiii ooo

Ça chuchote Ça chuchote
Ça chuchote Ça chuchote
Milio milio (ça chuchote)
Chantal iooo (ça chuchote)
Se mi gouai lai (ça chuchote)
Ame yakiii ooo (ça chuchote)

Ame yakiii ooo
Ame yakiii ooo
Ame yakiii ooo
Ame yakiii ooo
Ame yakiii ooo
Ame yakiii ooo