Home Lyrics Agbanilagbatun by Oluwatoyin Adesemowo Lyrics

Agbanilagbatun by Oluwatoyin Adesemowo Lyrics

0

Agbanilagbatun by Oluwatoyin Adesemowo Lyrics

Eyin lalagbawi mi,
eyin lalagawimi
Jesu lalagbawimi abganilagbatun emasun
Agbani lagatan ema seun.
Oba tunbani se le aye2x

Ogbenu mudia sola ema seun- call
Agbani lagbatun emaseun-response

Ogbeninu adelobo sogo e… call
Agbanilagbatunemaseun- response

Apanulatosolerayero- call
Agbanilagbatun ema esun- response

Erujejeton mibgokijiji e- call
Agbanilagbatun emaseun- response

Ekun oko faaraoho ese.. call
Abgbani ni lagbatun ema seun-response

Mimo mimo tun gbeninumo esun -call
Agbanilagbatun ema sun- response

Enyilalagbawimi2x
Jesu lalagbawimi

Agbanilagbatun ema seun

Eyinlalagawe mi
Eyinlalaga wimi

Abgbani lagbatoun