Aanu by Ajasegun Lyrics

Aanu by Ajasegun Lyrics

Intro:
Ninu là là,Ati kókó Ayè
Aanu ni mowa bèrè fun
Aanu ni mowa wa
Kin leje olusegun
Kin le ja ajasegun
Ni Mo fi wa Aanu wa
Baba s’anu mi
Je kin ri anu gba
Je Kin ri anu lo

Chorus:
Baba s’anu mi
K’emi mà se pófó laye mi
Baba gbeja mi
K’emi mà se pofo laye mi

Verse 1:
Bi ina bánjo
B’orun ba’n ran
T’ategun aye fe gbemi lo o(Bi ina bánjo)
Bi mo’n se wolè
Ti mo’n jadè lo
Ti mi o mà leni gbekele o(mà gbekele o)
Iwo ni olorun mimo
Iwo ni olorun funfun
Atobajaye,Eleruniyi
Moyin o l’ogo(2ce)

Emi a gbeke mi le o
Emi a gboju mi le o
Emi a gbokan mi le o(Oga ogo)2ce

Oni ohun yo pami mo
Ninu kpankpe peyèpeyè
Ati ninu ajakale
Ati arun buburu
Odi Jericho mi wo o
Ide mi ti jaa,
mo di ominira
Apanla to sò ile ayero o
Moyin o’logo(2ce)

Emi a gbokan mi le o
Emi a gboju mi le o
Emi a gbeke mi le o(Oga ogo)
(Back 2 chorus)

Call: Atabatubu Eledumare oba
Resp:Baba ni
Call:Apanla to s’ole aye rò
Resp:Iwo ni
Call:Erujeje lèti okun pupa
Resp:S’anu mi
Call:Olorun mimo,olorun funfun
Resp:Gbeja mi
(Baba ni,Baba ni)
Iwo l’olorun Baba mi
(Baba ni…Iwo ni 2ce)
Olorun elà
(Iwo ni 2ce)
(S’anu mi 4x)
Asiwaju ogun a lo
Akeyin la bo
Ota giri lati oju orun
gbomo ti la
Iwo l’arugbo ojo
Ya gbó Ya jò,okunrin ogun
Iwo l’abiamo aboja
Gboro gboro
Muni muni ta o le mu
Moni moni ta o le mo
Iwo la adagba ma te pka
Bi o se dagba to o fopa rin o
Agba,Agba leje o
Agbalagba leje (2ce)